ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရာ ဘိဝံသ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

Dhammaduta Dr. Ashin Pannyissarra

 

 

ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရာ ဘိဝံသ
B.A(Myanmar) M.A (Sri Lanka) Ph.D (India)

သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယ သာသနေဇာတိပါလဒမၼာစရိယ၊ သာသနဟိတဂဏဝါစကာစရိယ၊ မဟာဂႏ ၱဝါစကပ႑ိတ

 ဓမၼဒူတေတာရ သာသနာရိပ္သာ
ဆယ္မိုင္ကုန္း ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕

 

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ

                                     မဟာသတိပ႒ာနသုတၱ တရားက်င္႔နည္း အထူးသင္တန္း*