ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

 

 

 

 

 Dhamma School Foundation

 

ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း (ဗဟို)၊ မြိတ်ကျားကျောင်း၊ အိမ်တော်ရာဘုရားဝင်း၊ မြို့မကျောင်းလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း – ဝ၉ ၂၅ဝ၁၆၆၉၈၄၊ ၀၉ ၂၆၄ဝဝ၆၆၈၃၊ ဝ၉ ၂၅ဝ၃၈၁၆၉၂၊ ဝ၉ ၇၉၉၆၈၈၃၉ဝ

Website : www.dhammaschoolfoundation.net  , www.dsfbaho.org

 

E-mail : info@dsfbaho.org  , admin@dsfbaho.org

 

 

သင်တန်း စာအုပ်များ

 

 

 

ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း (ဗဟို) အကြောင်း သိကောင်းစရာ

 

 

 ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ခန်းစာ ပထမတန်း ကျောင်းသားကိုင် စာအုပ်

 

 

 ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ခန်းစာ ဒုတိယတန်း ကျောင်းသားကိုင် စာအုပ်

 

 ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ခန်းစာ တတိယတန်း ကျောင်းသားကိုင် စာအုပ်

 

 ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ခန်းစာ စတုတ္ထတန်း ကျောင်းသားကိုင် စာအုပ်

 

 

ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ခန်းစာ ပဥ္စမတန်း ကျောင်းသားကိုင် စာအုပ်

 

 

   ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ခန်းစာ ဆဌမတန်း ကျောင်းသားကိုင် စာအုပ်

 

 

 ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ခန်းစာ သတ္တမတန်း ကျောင်းသားကိုင် စာအုပ်

 

 

 ဗုဒ္ဓဘာသာသင်ခန်းစာ အဌမတန်း ကျောင်းသားကိုင် စာအုပ်