ဝိနိစ ္ဆယကျမ်းစာအုပ်များ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

e-Book in Myanmar

 

 

 

ဝိနိစ ္ဆယ ကျမ်းစာအုပ်များ

 

 

 

 

 ဝိနိစ ္ဆယလက်စွဲ

 

 


ဓမ္မနီတိဝါဒ ဝိနိစ ္ဆယ  (နိုင်ငံတော်သီးခြားဝီနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ - အမှတ် ၆ )

 


စမ်းကလေးဝါဒ ဝိနိစ ္ဆယ (နိုင်ငံတော်သီးခြားဝီနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ - အမှတ် ၁၁ )

 


ကြောင်ပန်းတောရ ဝါဒဝိနိစ ္ဆယ (နိုင်ငံတော်သီးခြားဝီနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ -အမှတ် ၃ )

 


မြစ်ကြီးနားဝိစိတ္တသာရဝါဒ ဝိနိစ္ဆယ (နိုင်ငံတော်သီးခြားဝီနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ်-၁၆/၂၀၀၈ )

 


ထွန်တုံးလက်ကျန် ဦးထင်ဝါဒ ဝိနိစ္ဆယ၊ (နိုင်ငံတော်သီးခြားဝီနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ်-၈ )

 


ဝိနယသမူဟ ဝိနိစ ္ဆယ -ပထမတွဲ   ရာဇာဓိရာဇဂုရုဆရာတော်ကြီးများ၊ ဝိနိစ ္ဆယပေါင်း ၆၀ကျော်ပါဝင်သည်

 


ဝိနယသမူဟ ဝိနိစ ္ဆယ -ဒုတိယတွဲ   ရာဇာဓိရာဇဂုရုဆရာတော်ကြီးများ၊ ဝိနိစ ္ဆယပေါင်း ၆၀ကျော်ပါဝင်သည်

 


ဦးမာလာဝရ(ရေတာရှည်) ဝါဒ ဝိနိစ ္ဆယ (နိုင်ငံတော်သီးခြားဝီနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ်-၅ )

 

 

 

  ဝိနယပုစ ္ဆာ ဝိသဇ္ဇနာကျမ်း  - ထိမ်တောဆရာတော်ဘုရားကြီး

 

 

 

  အရှင်ဉာဏဦးဆောင်သော မိုးပြာဂိုဏ်းသားတို့၏ အယူဝါဒအပေါ် ဓမ္မ - အဓမ္မ အငြင်းပွားမှုခင်း ဆုံးဖြတ်ချက် ( နိုင်ငံတော်သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ်(၁၇/၂၀၁၁)