အရှင်ကောသလ္လ (မြေပုံဆရာတော်)

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

Ashin-Thuriya(AungSyatKyar)

 

 

 


အရှင်ကောသလ္လ (မြေပုံဆရာတော်)

အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓရ

ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ

 

 

**********************************

 

Dhamma Talk Video

 

 


 

အမှတ်စဉ် (၄)

 

၁။ သိကြားမင်းပြဿနာ (၁) (၁၇-၄-၂၀၁၄)

၂။ သိကြားမင်းပြဿနာ (၂) (၁၈-၄-၂၀၁၄)

၃။ သိကြားမင်းပြဿနာ (၃) (၁၉-၄-၂၀၁၄)

၄။ သိကြားမင်းပြဿနာ (၄) (၂၁-၄-၂၀၁၄)

၅။ သိကြားမင်းပြဿနာ (၅) (၂၂-၄-၂၀၁၄)

 


အမှတ်စဉ် (၅)

 

၁။ သမထနှင့် ဝိပဿနာ (၁၃-၄-၂၀၁၅)

၂။ ရုပ်ကို ဘယ်လိုရှုမလဲ (၁၄-၄-၂၀၁၅)

၃။ ဝေဒနာဘယ်လိုရှာမလဲ (၁၅-၄-၂၀၁၅)

၄။ စိတ်ကိုဘယ်လိုရှုမလဲ (၁၆-၄-၂၀၁၅)

၅။ ဓမ္မကို ဘယ်လိုရှုမလဲ (၁၇-၄-၂၀၁၅)