ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သောဘန

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေး အဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ နာယက

မိုးကုတ်ဝိပဿနာ နိဗ္ဗာန် ရွှေဂူတောရရိပ်သာကျောင်း

အမှတ်(၅) မေခလမ်း သစ်ဆိမ့်ကုန်းရပ်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဖုန်း - ၀၉-၅၀၉၅၅၉၁။ ၀၉-၅၁၃၇၀၈၆

email: uthawbanaba@gmail.com 

 

(ဆရာတော် ဦးဃောသိတ၏ တပည့်ရင်း)

ဇေယျဝတီဆရာတော်

ဘဒ္ဒန္တ သောဘန
ဓမ္မာစရိယ

BA မြန်မာစာ


 

 

**************************************************

 

 

Dhamma Talk Video

 

 

 

၁။ ၇-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၂။ ၈-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၃။ ၉-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၄။ ၁၀-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၅။ ၁၁-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၆။ ၁၂-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၇။ ၁၃-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၈။ ၁၄-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၉။ ၁၅-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၁၀။ ၁၆-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၁၁။ ၇-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၁၂။ ၈-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၁၃။ ၉-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၁၄။ ၁၀-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၁၅။ ၁၁-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၁၆။ ၁၂-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၁၇။ ၁၃-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၁၈။ ၁၄-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၁၉။ ၁၅-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

၂၀။ ၁၆-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

 

 

 

Youtube Video များ

 

၁။ --၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/nNYpySijV0Q  

၂။ --၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/3BrCI4PKjBY

၃။ --၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/p4njC18sUMs

 

၄။ ၁၀--၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/T2MY7iVrUqE

 

၅။ ၁၁--၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/pJ5gIj06H7k

  

၆။ ၁၂--၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/8L-uldYlZuw

 

၇။ ၁၃--၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/NpO3kKmU-Tk

 

၈။ ၁၄--၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/n2oOncxSWCY

 

 ၉။ ၁၅--၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/r9s-DWRXX-U

 

၁၀။ ၁၆--၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/91NMxgL9zwQ

 

၁၁။ --၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/o93Ts-3VkoY

  

၁၂။ --၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/GtmnePIus1I

  

၁၃။ --၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/rJjS1u69DuM

  

၁၄။ ၁၀--၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/42V0LEmv8iE

  

၁၅။ ၁၁--၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/noPg6-hRA-o

  

၁၆။ ၁၂--၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/YAuPweofd-c

 

၁၇။ ၁၃--၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/qowhFM_yhGc

 

၁၈။ ၁၄--၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/qmYjSlr1a1Y

 

၁၉။ ၁၅--၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/K-WKiuqqmik

 

၂၀။ ၁၆--၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်

http://youtu.be/2uaeqki8UVk