ဆားတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

 

 

 

 

 

 

 

 

ားတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

ီးပညာဏိက

 

 

 

 

****the following dhamma talks uploaded and published on 3 August 2010 ****

 

 

 

ထိ-သိ-သတိ ဆားတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိနှင့် ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များ

 

 

Dhamma Talk Audio

 

တရားတော် (၁)

 

တရားတော် (၂)

 

တရားတော် (၃)

 

တရားတော် (၄)

 

တရားတော် (၅)

 

တရားတော် (၆)

 

တရားတော် (၇)

 

တရားတော် (၈)