ငါးဆူတောင် ဆရာတော် အရှင်စန္ဒိမာ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

 

 

 

 

 

 

ဝေဘူဆရာတော်ကြီး၏ ဥပနိဿယခံ၊

မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့၊

ဘုရားငါးဆူတောင်၊

ဝေဘူကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းဆရာတော်

 

အရှင်စန္ဒိမာ

 

**************************************************

ဆရာတော်၏ ထေရုပတ္တိ အကျဉ်း

 

-

 

**************************************************

 

Video

 

 

၆-၁၁-၂၀၁၂ တွင်ဟောကြားသော တရားတော်

 

၅-၁၁-၂၀၁၂ တွင်ဟောကြားသော တရားတော်

 

 

၇-၁၁-၂၀၁၂ တွင်ဟောကြားသော တရားတော်