မနာပဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

 

 

 

ကိုးရီးယားဆရာတော်

 

မနာပဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ

ပြည်တွင်း ပြည်ပ သာသနာပြု ဓမ္မကထိက)

 

ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ

                                                                                                    

 

 

 

 

DVD အမှတ်စဉ် (၁)

 

၁။ စိတ်ထားလေးသာပြင်လိုက်ပါ

၂။ နှလုံးသားကို ဓမ္မနှင့် အလှဆင်ခြင်း

၃။ လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်ချက်

၄။ အကောင်းဆုံးဘဝနေနည်း

၅။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်

 

 

 

DVD အမှတ်စဉ် (၂)

 

၁။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကိုယ်လုပ်ပါ

၂။ စွမ်းအားညီမှ ကောင်ကျိုးရ

၃။ မချစ်မမုန်း အကောင်းဆုံး

၄။ အတုန့်အလှဲ့ တရားတော်