လူတိုင္းအတြက္ လက္ေတြ႕အသုံးခ် နိဗၺာန္လမ္းျပ ဝိသုဒၶိမဂ္ သင္တန္း (ပထမပိုင္း)

  Refresh Student List  
Student IDNameGenderDays attend to
00001 Mar LarFemale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00002 Mya Thandar KyawFemale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00003 Yu war kyiFemale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00004 THIN THIN HLAINGFemale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00005 Thida WinFemale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][31-Dec-2017]
00006 Thein Than Soe Male [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00007 Aung Myuu LattMale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00008 Kyaw ThuraMale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00009 MAE YIN YIN THANFemale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00010 U Myint SweMale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00011 Daw Yin Yin TheinFemale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00012 min naingMale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00013 Maung Thet NaingMale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00014 Witt Yee TinFemale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00015 Zin Mar Win SweFemale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00016 Mon Myat ThuFemale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00017 Saw sanda oo9Female [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00018 Aung Kyaw MoeMale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00019 Hnin Wai HlaingFemale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
00020 Than Myat SoeMale [23-Dec-2017][24-Dec-2017][25-Dec-2017][30-Dec-2017][31-Dec-2017]
    
12345678910...