ဆရာေတာ္ဦးသဇၨန၏ စာေပေရးရာ အလွဴ ပါဝင္ကူ
 

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

download Myanmar font

ဆရာေတာ္ ဦးသဇၨန
သာသနဓဇ သိရီပဝရ ဓမၼာစရိယ, ပါဠိပါရဂူ
ဝိနယဓရ, ဝိနယေကာဝိဒ ။ ဒီဃဘာဏက, ဒီဃနိကာယေကာဝိဒ
အာဘိဓမြၽိက-အဘိဓမြၽေကာဝိဒ
ဒြိပိဋကဓရ, ဒြိပိဋကေကာဝိဒ

 

email: athitzana@gmail.com

facebook:

 

မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ သတင္း

 

 စကၤာပူႏုိင္ငံ သတိပဌာန္ရိပ္သာ၌ သီတင္းသုံးလွ်က္ရိွေသာ ဆရာေတာ္ ဦးသဇၨန လကၤာရ (ဒြိပိဋကဓရ -ဒြိပိဋက ေကာဝိဒ သိရီပဝရဓမၼာစရိယ-ပါဠိပါရဂူ) အရွင္ျမတ္သည္ ပါဠိစာသင္သားမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္သာသနာေတာ္ အတြက္ေက်းဇူးမ်ားေစရန္

သုခါဝေဗာဓနီ အလြယ္သင္ မစုိးရိမ္ပါဠိသဒါ (A Comprehensive Manual of Pāli Grammar) ကို ၂၀၁၁-ခုႏွစ္တြင္၄င္း

နာမာ-ခ်ာတဂဏသေမၺာဓနီ (Noun Declension,Verb Conjugation Handbook and Basic Pāli Reader) အမည္ရိွ ပါဠိသဒၵါႏွင့္ တြဲဖက္သင္ က်မ္းစာ ကို ၂၀၁၂-ခုႏွစ္တြင္၄င္း

 

 ေရးသားစီရင္၍ ပုံႏွိပ္ကာ ပရိယတၱိသာသနာလကၤာရ သာမေဏေက်ာ္တန္းအတြက္ အထူးျပဳေလ့လာပုိ႑ခ် ေသာ စာသင္တုိက္မ်ားသို႕ ဦးစားေပးလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္ အဆုိပါ ပါဠိသဒၵါသင္ယူမွဳ အေထာက္အကူျပဳသဒၵါ က်မ္းစာအုပ္ႏွစ္ခုလုံး ကို သာသနေဝပုလႅ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၂၀၁၄-ခု ႏွစ္ ဗုဒစာေပဆု ပထမဆု ႏွင့္ ဒုတိယဆု ခ်ီးျမွင့္လုိက္ ကာင္းသိရႈိရ၍ သူေတာ္စဥ္မ်ား၀မ္းေျမာက္သာဓုေခၚႏုိင္ေစရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္

 

အဆုိပါ ေဖာင္ေဒးရွင္းကီးသည္ သက္တမ္း(၁၃)ႏွစ္ရိွျပီး ဗုဒစာေပဆုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလုံးရိွ ပရိယတၱိသာသနာ ျပဳ ပါဠိ စာေမးပြဲကီးမ်ား၌ နံပါတ္()ရသူမ်ားကိုသာ သီးသန္႕ေရြးခ်ယ္၍ ဆုေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းကီးျဖစ္ပါ သည္ ယခုႏွစ္အတြက္ ဆရာေတာ္ေရးသားျပဳစုေသာ က်မ္းစာ ႏွစ္အုပ္သာ ပထမဆု-ဒုတိယဆု ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္ျခင္းခံရေကာင္းသိရိွရသည္၊

ဆရာေတာ္သည္ ယခုအခါ ဗုဒၵသာသနာေတာ္႔ ေရွးအက်ဆုံးပါဠိသဒၵါက်မ္းတစ္ဆူျဖစ္ေသာ ကစၥာယန ပါဠိသဒၵါက်မ္းႀကီးကို ႏုိင္ငံတကာ ကမ ၻာအရပ္ရပ္မွ ပါဠိဘာသာ ႏွင့္ ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ေလ့လာ သင္ယူလုိသူ မ်ား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ အနာဂတ္သာသနာေတာ္အားေက်းဇူးမ်ားေစရန္ရည္ရြယ္၍ အဂၤလိပ္ ဘာသာသို႕ အထူးႀကိဳစားျပန္ဆုိလွ်က္ရိွရာ မၾကာမီအတြင္း ပုံႏွိပ္ျဖန္႕ခ်ီႏုိင္မည္ဟုခန္႕မွန္းရပါသည္

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ဆရာေတာ္၏ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ပုံႏွိပ္ျဖန္႕ခ်ီေရးအတြက္ ပါဝင္လႈဒါန္းလိုၾကေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း လႈဒါန္းႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

 

******************************************************

ဆရာေတာ္ဦးသဇၨန၏ စာေပေရးရာ အလွဴ ပါဝင္ကူ

******************************************************

 

 

စကၤာပူမွ အလႈရွင္မ်ား ATM or iBanking မွ လွဴဒါန္းရန္ -
---------------


အလွဴရွင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ DBS Saving Plus အေကာင့္ထဲသို႕ တိုက္ရိုက္ လႈဒါန္းႏိုင္ပါသည္...
၀၇၀-၀-၀၁၂၂၅၇
070-0-012257

 

အျပည္ျပည္ဆိုင္္ရာမ်ားတြင္ရွိၾကကုန္ေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႕သည္.. ေအာက္ပါ Paypal အေကာင့္ထဲသို႕ တိုက္ရိုက္ send money ျဖင့္လႈဒါန္းႏိုင္ပါသည္...

kyawlwin2000@gmail.comအလႈေငြ လႊဲၿပီးပါက အလႈရွင္ စာရင္းျပဳစုရန္အတြက္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာ ၄ ခ်က္ကို dhammadownload.admin@gmail.com သို႕ email ပို႕ေပးပါရန္လည္း ေမတၱာ ရပ္ခံပါသည္...

၁) အလႈရွင္၏ နာမည္ အျပည္႕ အစုံ၊
၂) လႈဒါန္းသည္႕ အေၾကာင္းအရာ - ဆရာေတာ္ဦးသဇၨန၏ စာေပေရးရာ အလွဴ
၃) လႊဲသည္႕ ပမာဏ -
၄) ဆက္သြယ္ရန္ ဖုံးနံပါတ္ -

 


----------------------------

 

ဆရာေတာ္ ဦးသဇၹန
သာသနဓဇ သိရီပဝရ ဓမၼာစရိယ, ပါဠိပါရဂူ
ဝိနယဓရ, ဝိနယေကာဝိဒ ။ ဒီဃဘာဏက, ဒီဃနိကာယေကာဝိဒ
အာဘိဓမြၽိက-အဘိဓမြၽေကာဝိဒ
ဒြိပိဋကဓရ, ဒြိပိဋကေကာဝိဒ

 

ေထရုပတၱိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္


 

 


ဇာတိ


ဆရာေတာ္ကုိ စစ္ကုိင္းတုိင္း ။ မုံရြာခရုိင္ ။ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ ။ ေလွာ္ကားႀကီးရြာတြင္ ခမည္းေတာ္ဦးေအာင္တင္ ။
မယ္ေတာ္ ေဒၚတင္ေမတုိ႕မွ ၁၃၁၃-ခု ။ နတ္ေတာ္လတြင္ ေမြးဖြားသန္႕စင္ခဲ့ပါသည္ ၊


ရွင္သာမေဏျပဳျခင္း


၁၃၂၄-ခုႏွစ္တြင္ ေလွာ္ကားႀကီးရြာ -ကံဦးေက်ာင္း ။ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ ။ သက္ေတာ္ရွည္
ဆရာေတာ္ ဦးေကာ႑ည(အဂၢမဟာကမၼဌာနာစရိယ)ထံ၌ ရွင္သာမေဏျပဳခဲ့သည္ ၊


ပညာသင္ၾကားျခင္း


၁၃၁၉-ခုႏွစ္မွ ၁၃၂၄-ခုအထိ ေလွာ္ကားရြာ ။ အစုိးရမူလတန္းေက်ာင္း၌ အေျခခံမူလတန္းပညာကို စတုတၳ တန္းေအာင္ျမင္သည္အထိ ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္ ။
အေျခခံ ပရိယတၱိစာေပမ်ားကုိ ေလွာ္ကားႀကီးရြာ-ကံဦးေက်ာင္း ။ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ ။ သက္ေတာ္ရွည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏ ၱေကာ႑ည(အဂၢမဟာကမၼဌာနာစရိယ)အထံေတာ္၌ စတင္သင္ၾကားသည္ ၊
၁၃၂၄-၂၅-ခု၌ မႏၱေလးျမိဳ႕ ။ မစုိးရိမ္တုိက္သစ္သုိ႕ေရာက္ရွိကာ ဆရာေတာ္ဦးနာယကာဘိဝံသႏွင့္ မစုိးရိမ္ဂႏ ၱဝါစက ဆရာေတာ္ဦးေကာဝိဒါဘိဝံသ ။ ဦးသီရိႏၵာဘိဝံသ ။ ဦးရာဇဓမၼာဘိဝံသ ။ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ။
အဂၢမဟာပ႑ိတ ။ ဆ႒သဂၤ ီတိ သဂၤါယနာတင္ သံဃဥကၠဌ ။ ေက်းဇူးရွင္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱသူရိယာဘိဝံသမဟာေထရ္ ။ ပဌာန္းဆရာေတာ္ဦးဝိသုဒၶာဘိဝံသ(အဂၢမဟာပ႑ိတ) အထံေတာ္တုိ႕၌ အထက္တန္း
ပရိယတၱိ ပိဋကစာေပမ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့သည္၊

 


ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ပညာေရးအဆင့္ ႏွင့္ ပညာေရးဘြဲ႕မ်ား


၁၃၂၆-မွ ၁၃၃၀ အထိ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း မႏ ၱေလးျမိဳ ။ ပရိယတၱိသာသနဟိတအသင္း ။ သာမေဏေက်ာ္တန္း ။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ။ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ က်င္းပအပ္ေသာ ပထမငယ္၊ ပထမလတ္၊ ပထမႀကီးတန္း ။ ဓမၼာစရိယတန္းမ်ားကို လုံးဝ ျပီးစီးေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ ။ ဓမၼာစရိယတန္းကို အသက္(၁၇)ႏွစ္အရြယ္ ရွင္သာမေဏဘဝျဖင့္ပင္ တစ္ႏွစ္ထဲ႔ က်မ္းရင္းသုံးက်မ္းကို ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ အပို က်မ္းစာျမန္မာဂုဏ္ထူးက်မ္း တစ္ခုျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့၍  "သာသနဓဇ သိရီပဝရဓမၼာစရိယ ဘြဲ႕ကို ၁၃၃၀-ခုႏွစ္၌ ရရိွခဲ့သည္ ။


ပါဠိပါရဂူဂုဏ္ထူးတန္းကို ေနာက္တစ္ႏွစ္၌ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့ရာ ပါဠိဂုဏ္ထူးတန္းကိုလည္း ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ ထူးျခားထက္ျမက္စြာ ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ခဲ့၍ ဝိနယပါဠိပါရဂူဘြဲ႕ကိုရရိွခဲ့သည္ ၊
ထုိ႕ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ တိပိဋကဓရေရြးခ်ယ္ေရးစာေမးပြဲႀကီးကုိ ဆက္လက္၍ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ ပရိယတၱိစာေပဆက္လက္ေလ့လာခဲ့သည္ ။ စာမ်က္ႏွာ(၂၀၀၀)ေက်ာ္ရိွ ၀ိနယပိဋကႀကီးကို အလြတ္အာဂုံရ
က်က္မွတ္ျပန္ဆုိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရာ တိပိဋကဓရ စာေမးပြဲႀကီး.သာသနာ့သမုိင္း၌ ထူးထူးျခားျခား ရွင္သာမေဏဘဝျဖင့္ ျပန္ဆုိေအာင္ျမင္ႏုိင္ခဲ့၍ ဝိနယဓရဘြဲ႕ေတာ္ကို ရရိွခဲ့သည္ ။ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာ၌ ၀ိနယပိဋက
အပုိင္း(ခ)သေဘာေရးေျဖကိုပါ ဆက္လက္ေအာင္ျမင္ခဲ့၍ ဝိနယေကာဝိဒဘြဲ႕ကို ရရိွခဲ့သည္ ။


ထုိ႕အျပင္ ဆရာေတာ္သည္ သုတၱႏ ၱပိဋကကို ဆက္လက္ေျဖဆုိရာ အာဂုံ ေရးေျဖ ႏွစ္ရပ္လုံးကိုေအာင္ျမင္ခဲ့၍
ဒီဃဘာဏက-ဒီဃနိကာယေကာဝိဒဘြဲ႕မ်ားကို၄င္း ။ အဘိဓမၼပိဋက ေရွ႕ပုိင္းငါးက်မ္း အာဂုံ-ေရးေျဖႏွစ္ရပ္
လုံးကို ေအာင္ျမင္ခဲ့၍ အသိအမွတ္ျပဳေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို၄င္း ရရိွခဲ့၍ ပိဋကဓရ ႏွစ္ပံုခဲြအျပည့္ ျပီးစီးေအာင္
ျမင္သည္အထိ ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္ ။ က်မ္းမာေရးေၾကာင့္ တိပိဋကဓရစာေမးပြဲကိုဆက္လက္မေျဖဆုိေတာ့ပဲ
အနားယူခဲ့သည္။


ပရိယတၱိ-ပဋိပတၱိသာသနာေရးကိစၥမ်ားအားထုတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း


၁၃၃၁ မွ ၁၃၃၇ အထိ မႏၱေလးျမိဳ]႕ ။ မစုိးရိမ္တုိက္သစ္ ၌ ၄င္း ။ ၁၃၃၇ မွ ၁၃၅၃-ခုအထိ ရန္ကုန္တုိင္း ။ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ။ ပဥၥနိကာယသာသနဗိမာန္ေက်ာင္းတုိက္၌၄င္း ရဟန္းသာမေဏမ်ားအား စာေပမ်ားပုိ႕ခ် သင္ၾကားလွ်က္ ပရိယတၱိသာသနာျပဳခဲ့သည္ ။ ၁၃၃၁-၁၃၃၃-ခုႏွစ္မ်ားတြင္ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာႀကီး၌ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ဦးပ႑ိတာဘိဝံသ အထံေတာ္၌ ဝိပႆနာ တရားေတာ္မ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မွဳရသည္အထိ ပြားမ်ားအားထုတ္ခဲ့သည္။

 


၁၃၅၃-ခုႏွစ္ ကဆုန္လမွစ၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႕ ေရာက္ရိွသီတင္းသုံးခဲ့သည္ ။ အေမရိကန္ ။ ကေနဒါ ။ စကၤာပူ ။ မေလးရွား စေသာႏုိင္ငံမ်ားသို႕ အခါအားေလ်ာ္စြာ ၾကြေရာက္၍ တရားဓမၼမ်ားေဟာေျပာျပသျခင္း၊ စာေပေရးသားျခင္း၊ စေသာ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အားထုတ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ ။

 

ပါဠိဘာသာ ျဖင့္ေရးသားမွတ္တမ္းျပဳထားသည့္ ပိဋကေတာ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူလုိသူမ်ားအားေက်းဇူးမ်ားေစရန္-သာသနာေတာ္အတြက္ေက်းဇူးမ်ားေစရန္ရည္ရြယ္၍ ပါဠိသဒၵါသင္ယူမွဳလက္စြဲစာအုပ္မ်ားကို ေရးသားျပဳစုလွ်က္ရိွရာ

 

(၁) သုခါဝေဗာဓနီ အလြယ္သင္ မစုိးရိမ္ပါဠိသဒၵါ (A Comprehensive Manual of Pāli Grammar)
(၂) နာမာခ်ာတဂဏသေမၺာဓနီ ႏွင့္ အေျခခံပါဠိဝါက်သိကၡာ (Noun Declension,Verb Conjugation Handbook and Basic Pāli Reader) 

 

စာအုပ္မ်ားကို ပါဠိစာသင္သားမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးမ်ားေစရန္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

 

 

******************************************************

အလွဴရွင္မ်ား စာရင္း

******************************************************

 

ထပ္မံေဖၚျပပါမည္

စဥ္ အလႈရွင္အမည္ လႈဒါန္းသည္႕ ေန႕    လႈဒါန္းေငြ 
           
           
           
Yu Thinn Cho ၃-၁၀-၂၀၁၄ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၀
Yu Thinn Cho ၂၉-၈-၂၀၁၄ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၀
Yu Thinn Cho ၂၈-၇-၂၀၁၄ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၀
ဖိုးဖိုးဖြားဖြား၊ေဖေဖ ေမေမ ကိုဦးထိပ္ထား၍ သမီးေလး Moon Shi ၏ အလွဴ ၂၃-၄-၂၀၁၄ စင္ကာပူေဒၚလာ ၅၀
U Aye Maung and family ၂၂-၄-၂၀၁၄ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၀
 ေဒၚပံုု႔ပံုု႔ထူး ၂၂-၄-၂၀၁၄ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၀
         
         
စဥ္ ရန္ကုန္ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္အား ျပန္လည္ အပ္လည္ အပ္ႏွံေငြ      
         
       
           
    ခန္႔မွန္းေျခ စုစုေပါင္း စကၤာပူေဒၚလာ (လက္က်န္ေငြ)