Dhammaduta Ashin Say Kane Da

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

Dhammaduta Ashin Say Kane Da

Dhamma Kathika Sasanadhaja Dhammarcariya Sadhamma Nepuna Dhammacariya Sasanajoti-pala Dhamma-cariya AGTI (Civil)

               

                                                                                           

 

သာသနဓဇ။ သဒၶမၼေနပုည။ သာသနေဇာတိပါလ ဓမၼာစရိယ။ ဓမၼကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ
ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ ေဆကိႏၵ
ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 

click here for တရားေတာ္အသစ္မ်ား

 

 

Dhamma Talk Audio

 

The following lists are the high quality audio file in MP3 format.

Please be note that the average file size for MP3 is about 70MBytes

and it may take time to download.

 

If you are listening the audio on-line, it is recommended to listen

the low bandwidth window media audio format. Please click here.

 

 

 

 

၅-၇-၂၀၀၅ အတူမတြဲ အတြဲ မတူ

 

 

 

MP3 Disc 01

၁။ အစကသာႀကိ ုသိခဲ့ရင္ ၂၈-၇-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ဝါဆိုလကြယ္
၂။ သိႏိုင္သေရႊ.သာထားပါ ၅-၈-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ဝါေခါင္လဆန္း ၈ ၇က္
၃။ သိရင္လည္းမစဥ္းစားနဲ.ေတာ. ၂၁-၇-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ဝါဆိုလၿပည္.ေက်ာ္ ၈ ၇က္
၄။ ေတာင္ထိပ္ေရာက္မွေတာင္ေအာက္ၿမင္မယ္ ၁၆-၈-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ဝါေခါင္လၿပည္.ေက်ာ္ ၇ ၇က္
၅။ သိေပမဲ.မတတ္ပါ ၇-၈-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၀၇က္
၆။ သိသူမပါလမ္းမသာ ၂၆-၄-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ဝါေခါင္လၿပည္.ေက်ာ္ ၁၄ ၇က္
၇။ ကိုယ္သိကိုယ္္တတ္ကိုယ္ပတ္က္ုယ္ၿဖည္ ၂၀-၈-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ဝါေခါင္လၿပည္.ေက်ာ္ ၈ ၇က္
၈။ ပါရဂူ ၁၈-၂-၂၀၀၄ ၁၃၆၅ တပို.တြဲလျပည္.ေက်ာ္ ၁၂ ၇က္
၉။ တန္ဖိုးသိမွတန္ဖိုးရိွမယ္ ၇-၇-၂၀၀၄ ၁၃၆၆ ပထမဝါဆိုလၿပည္.ေက်ာ္ ၃ ၇က္
၁၀။ အရိပ္ေနေနအၿမစ္တူးတူး ၂၁-၁၁-၂၀၀၃ ၁၃၆၅ ေတာ္သလင္းလၿပည္.ေက်ာ္ ၁၁ ၇က္
 

 

MP3 Disc 02


၁။ ရပိုင္ခြင္. ၁-၅-၂၀၀၁ ၁၃၆၃ ကဆုန္လဆန္း ၁၀ ၇က္
၂။ အေနၿမတ္ၿမတ္ မၿပတ္ေနေန ၂၂-၃-၂၀၀၃ ၁၃၆၄ တေပါင္းလၿပည္.ေက်ာ္ ၅ ၇က္
၃။ ႏိႈင္းလို.မရ တုလို.မႏိုင္ ၁၆-၁-၂၀၀၃ ၁၃၆၄ ၿပာသိုလဆန္း ၁၄ ၇က္
၄။ အိမ္တြင္းကေတာ.ပြဲၿပင္ၿကမယ္ ၂၈-၁၀-၉၉ ၁၃၆၁ သတင္းက်ြတ္လၿပည္.ေက်ာ္ ၄ ၇က္
၅။ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ
၆။ သတိတစ္လံုး လက္ကိုင္သံုး ၂၃-၁၀-၂၀၀၃ ၁၃၆၄ သတင္းက်ြတ္လၿပည္.ေက်ာ္ ၂ ၇က္
၇။ လိုက္သိ၊ ေစာင္.သိ၊ ၿဖစ္တိုင္းသိ ၁၄-၁၁-၂၀၀၀ ၁၃၆၂ တန္ေဆာင္မုန္းလၿပည္.ေက်ာ္ ၄ ၇က္
၈။ အနာစြဲလို.သံသရာလည္ ၉-၆-၁၉၉၈ ၁၃၆၀ နယုန္လၿပည္.
၉။ ေဘးရွင္း၊ ရန္ရွင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္း ၅-၅-၂၀၀၂
၁၀။ အေၿပာနဲ.အလုပ္ အဟုတ္ညီရင္ ၁၀-၁၂-၂၀၀၂ ၁၃၆၄ နတ္ေတာ္လၿပည္.ေက်ာ္ ၁ ၇က္
၁၁။ ဆရာေကာင္းနဲ.ေတြ.ေစခ်င္တယ္ ၂၆-၄-၁၉၉၇ ၁၃၅၉ တန္ခူးလၿပည္.ေက်ာ္ ၄ ၇က္
 


MP3 Disc 03


၁။ ထင္တိုင္းမၿကဲနဲ. ၂၇-၅-၂၀၀၁ ၁၃၆၃ နယုန္လဆန္း ၅ ရက္
၂။ မေသမခ်င္းမလုပ္ေပး ၂၄-၁၀-၂၀၀၂ ၁၃၆၄ သီတင္းလျပည္႕ေက်ာ္ ၃ရက္ေန႕
၃။ အတုနဲ.အစစ္
၄။ မွ တပါးအၿခားမရိွၿပီ ၃၇၃၈၆ ၁၃၆၄ ေတာ္သလင္းျပည္႕ေက်ာ္ ၁၄ရက္
၅။ သံုးလြန္းတင္တဲ.ၿကိုး ၃၇၈၆၇ ၁၃၆၄ တေပါင္းလဆန္း ၇ရက္
၆။ အက်ိဳးမရိွအလုပ္မၿဖစ္ ၁၇-၃-၂၀၀၃ ၁၃၆၄ တေပါင္းလဆန္း ၁၅ရက္
၇။ သံသရာခ်ဲ.တယ္
၈။ ေစ်းသည္ေကာင္းၿဖစ္မွ နိဗၺာန္ရ ၂၀-၁-၂၀၀၃ ၁၃၆၄ ျပာသိုလျပည္႕ေက်ာ္ ၃ရက္
၉။ ကိုယ္.ကိုခ်စ္လ်င္ကိုယ္ၿပဳၿပင္ ၂။၃။၂၀၀၂ ၁၃၆၃ တပို႕တြဲလျပည္႕ေက်ာ္ ၃ရက္
၁၀။ ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာရိွလိုက္ပါဘိ ၁၆-၄-၂၀၀၂ ၁၃၆၃ တန္ခူးလဆန္း ၄ရက္
 


MP3 Disc 04


၁။ ဣေႁႏၵမရိွ တရားမသိ ၇-၁၁-၂၀၀၁ ၁၃၆၃ သီတင္းကြၽတ္လျပည္႕ေက်ာ္ ၆ရက္
၂။ ေ၀ဒနာပစၥယာ တဏွာ တဏွာပစၥယာ ေ၀ဒနာ
၃။ ေသမထူး ေနမထူး
၄။ ၀ိပႆနာအစ ၀ိပႆနာအဆံုး
၅။ တစ္သက္လံုးေနတတ္ေအာင္
၆။ ေၿပးသူကေၿပး ဆြဲသူကဆြဲ
၇။ ရုပ္နာမ္မၿမင္ ဘာကိုၿမင္
၈။ ေသသင္.သူကိုသတ္လိုက္ပါ
၉။ အၿပစ္မရိွ အၿပစ္ရွာတယ္
၁၀။ ၀ဋ္ႀကိုက္ရင္ ၀ဋ္လိုက္တယ္
 


MP3 Disc 05


၁။ နားလည္းေထာင္ပါေၿပာလည္းေၿပာပါ
၂။ ေက်နပ္လြန္းလွတယ္
၃။ သတိေပး
၄။ ကုသိုလ္တန္ဖိုး
၅။ တရားနဲ.ေမြ.ေလ်ာ္ တရားနဲ.ေပ်ာ္
၆။ ေတြ.မေတြ.ဖုးပါဖူး
၇။ ေန.စဥ္အလုပ္
၈။ ေနတတ္ထိုင္တတ္
၉။ ေရလာေၿမာင္းေပး
၁၀။ မရိွမေကာင္းရိွမေကာင္း
၁၁။ ေနာက္က်ရင္ေနာက္က်တာပါဘဲ
၁၂။ ၿကိုက္စရာေတြကိုမၿကိုက္လို.ပါ
 


MP3 Disc 06


၁။ ေထရ၀ါဒသာသနာ
၂။ သတိပဌာန္အႏွစ္ခ်ဳပ္
၃။ ေန.စဥ္အလုပ္ေန.စဥ္လုပ္
၄။ နိဗၺာန္ပြဲ၀င္ အလွဆင္
၅။ သာမေဏေက်ာ္ အေမးအေၿဖ
၆။ ၀ိပႆနာအေမးအေၿဖ
၇။ ေရႊဥမွင္ဆရာေတာ္ၿကီး
၈။ ဒါနသီလ
 

 


MP3 Disc 07


၁။ မေသလို.ေနရ
၂။ မရိွေလေလ ရိွေလေလ
၃။ သူလဲမပါ ငါလဲမရိွ
၄။ ထင္တိုင္းမၿကဲႏွင္.
၅။ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ခ်င္တယ္
၆။ ေရလာေၿမာင္းေပး
၇။ တစ္ေရာက္ထဲပါေနာ္
၈။ ဧည္.သည္
၉။ တစ္သက္လံုးပဲဆိုးေတာ.မွာလား
၁၀။ မေသမခ်င္းအလုပ္ေပး
၁၁။ တရားနာရ က်ိဳးဖလ
၁၂။ မွတပါးအၿခားမရို
 


MP3 Disc 08


၁။ မပ်က္မစီး ၿကီးပြားေရး
၂။ မသိတသိ
၃။ သိေတာ.သိတယ္ အလုပ္ေပး
၄။ ျပတ္ေတာ့ျပတ္တယ္
၅။ မပ်က္မစီး ၿကီးပြားေရး
၆။ အိမ္ေကာင္းေကာင္းနဲ.ေနခ်င္တယ္
၇။ အၿပစ္မရိွအၿပစ္ရွာ
၈။ အရြယ္ကစကားေၿပာတယ္
၉။ ကိုယ္.ေနရာကိုယ္ေန (စ)
၁၀။ ကိုယ္.ေနရာကိုယ္ေန (ဆုံး)

 

 


MP3 Disc 09


၁။ ရွက္ရမွာခက္ေနၿကတယ္
၂။ မရိွမေကာင္း ရိွမေကာင္း
၃။ တံခါးလည္းခိုင္ ေသာ.လည္းပိုင္
၄။ သူေတာ္ေကာင္းစကားသူေတာ္ေကာင္းနား
၅။ သစၥာေၿပာင္းဖို.အခ်ိန္တန္ၿပီ
၆။ စိတ္ထြက္ေပါက္
၇။ သိရိွပယ္ တိုိုက္တြနး္တရား
၈။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၿကာင္း
 

 


MP3 Disc 10


၁။ တရားရိွတယ္ဆိုတာ ဒီလိုေနတာပါ
၂။ မရိွလည္းသိ ရိွလည္းသိ
၃။ သိလွ်က္ႏွင္.မေသခ်ာ
၄။ ဥာဏ္မျမင္အထင္နဲ႔ သာၾကည္႕
၅။ ေနလည္းမေနေသလည္းမေသMP3 Disc 11


၁။ သန္သန္စြမ္းစြမ္း က်န္းက်န္းမာမာ
၂။ မေရာက္ဖုးေသးတာေရာက္ဖို.
၃။ ဥာဏ္မၿမင္ အထင္နဲ.သာၿပီး
၄။ အက်ိုးမရိွ အလုပ္မၿဖစ္
၅။ ၀ါသနာဘာဂီ ဆက္တိုင္းမီ
 


MP3 Disc 12


၁။ အၿမစ္ခ်ိဳမွ အသီးခ်ိဳမယ္
၂။ ကုသိုလ္တန္ဖိုး
၃။ မေရာက္ဖူးေသးတာ ေရာက္ဖို.
၄။ ေရာက္ပါတယ္မေၿကာက္ပါနဲ.
၅။ လူ.တန္ဖိုး
၆။ မ်က္စိအက်င္. ၀မ္းအခ်င္.
၇။ အမွန္ၿမင္မွ အမွားစင္မည္
၈။ ရိွမွသိ သိမွရိွ
၉။ အမ်ားေအးဖို. တရားေပးပါသည္
 


MP3 Disc 13


၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္လိုက္တာ ၁၃-၈-၂၀၀၄
၂။ ရိုးသားခ်င္လိုက္တာ ၁၄-၈-၂၀၀၄
၃။ အကဲ.ရဲ.လြက္ခ်င္လိုက္တာ ၁၅-၈-၂၀၀၄
၄။ တရားေတြ.ခ်င္လိုက္တာ ၁၆-၈-၂၀၀၄
၅။ ေမ.ၿပစ္ခ်င္လိုက္တာ ၁၇-၈-၂၀၀၄
၆။ နိဗၺာန္ၿမင္ခ်င္လိုက္တာ ၁၈-၈-၂၀၀၄
၇။ တရားနဲ.ေနခ်င္လိုက္တာ ၁၉-၈-၂၀၀၄
၈။ ၿပသနာရွင္းခ်င္လိုက္တာ ၂၀-၈-၂၀၀၄
၉။ အားလံုးၿပတ္ရပ္ခ်င္လိုက္တာ ၂၁-၈-၂၀၀၄
၁၀။ ၿဖစ္ခ်င္လိုက္တာ ၂၂-၈-၂၀၀၄
၁၁။ သိတာၿဖစ္ရင္ၿဖစ္တာသိ ၁၄-၈-၂၀၀၄ ညေနပိုင္းတရားေတာ္
၁၂။ ငါမေသဘူး ၂၁-၈-၂၀၀၄ ညေနပိုင္းတရားေတာ္
၁၃။ ကိုယ့္အလုပ္လည္းမျပတ္ေအာင္၊ သိသင့္တာလည္းသိေအာင္
 

 


MP3 Disc 14


၁။ ဒီလိုဘဲေနမယ္
၂။ လြယ္လြယ္ေလးပါ
၃။ ထင္ခ်င္သလိုမထင္ေတာ.ဘူး
၄။ မၿဖစ္ေလာက္ပါဘုး
၅။ မနာလိုမၿဖစ္ေတာ.ဘူး
၆။ မမႈေတာ.ပါဘူး
၇။ မသိဘူးရင္မသိဘူး
 


MP3 Disc 15

၂၀၀၄ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္မွ ၅ရက္ေန႔ထိ ၃ရက္စခန္းတရားပြဲတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား
 


၁။ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ့္သတိ
၂။ စိတ္ေအးလက္ေအးျဖစ္ေအာင္
၃။ ညာမွန္းသိေအာင္လုပ္
၄။ သိစရာေတြရွိေသးတယ္
၅။ တရားေတြရွိေသးတယ္
၆။ နိဗၺာန္ေရာက္မယ့္သတိ
၇။ နားလည္မႈရွိပါေစMP3 Disc 16


၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၁၀ရက္ တရားစခန္း (ကံျမင့္ေက်ာင္းတိုက္)

၁။ တည္တည္ၾကည္ၾကည္
၂။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း
၃။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း
၄။ တန္းတန္းမတ္မတ္
၅။ ျပတ္ျပတ္သားသား
၆။ မွားမွားမွန္မွန္
၇။ ျမန္ျမန္ရွင္းရွင္း
၈။ လင္းလင္းမွိန္မွိန္
၉။ ၿငိမ္ၿငိမ္ၿငိမ္းၿငိမ္း
၁၀။ ႐ုပ္နာမ္သိမ္းေအးၿငိမ္း နိဗၺာန္ျပည္


MP3 Disc 17


၂၀၀၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ရက္ မွ ၁၅ရက္ေန႕ထိ ၃ရက္စခန္းတြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ကိုယ့္သေဘာနဲ႕ကိုယ္ေန
၂။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္
၃။ မေလ်ာ့မတင္း
၄။ ေနတတ္လို႕ေက်နပ္ပါတယ္
၅။ ပဋိစၥသပုပၸါဒ္
၆။ ႐ွိမ႐ွိသိ သိမသိၾကည္႕
၇။ ႏိုင္ရာ၀န္ထမ္းMP3 Disc 18


၁။ အထုတ္ကေလးေတြကိုယ္စီထမ္းပါလို႕
၂။ သမီးအတြက္အေမ
၃။ အလုပ္လည္းျဖစ္ပါေစ
၄။ သစ္ေျခာက္ပင္ေအာက္ပန္းေအာက္ပန္းမေကာက္နဲ႕
၅။ အားနည္းခ်က္ကိုျပင္
၆။ မ်က္ႏွာလိုက္လို႕မႀကိဳက္ရင္
၇။ ေရာက္မွာကေသခ်ာတယ္
၈။ တစ္သက္လုံးအေကာင္းဆုံး
၉။ ကိုယ္လုပ္မွကိုယ္ရ
၁၀။ သြားလမ္းျပန္လမ္း ၾကၫ္႕၀မ္းသာမိ
 

 


MP3 Disc 19


၁။ သရဏဂုံသုံးပါး
၂။ တရားနဲ႕ေမြ႕ေလ်ာ္ တရားနဲ႕ေပ်ာ္
၃။ သိေတာ့သိတယ္ အလုပ္ေပးတရား
၄။ ေတြ႕မေတြ႕ဘူးပါဘူး
၅။ မပ်က္မစီးႀကီးပြားေရး
၆။ သိရမွာလား က်င့္ရမွာလား
၇။ ကုသိုလ္တန္ဘိုး
၈။ အ႐ႈံးထဲကအျမတ္
၉။ ဒုကၡႏွင့္ဒုကၡသစၥာတရား
၁၀။ ဓမၼအလုပ္ငါ့အလုပ္
၁၁။ ၀ိပႆနာအစ ၀ိပႆနာအဆုံး
 


MP3 Disc 20


၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၆ရက္မွ ၈ရက္ေန႕ထိ ၃ရက္ တရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ အေတြးအေခၚႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ
၂။ ခ်စ္တဲ့သူမ်ားရဲ႕ကိုယ္စား
၃။ အရွိကို႐ွူ
၄။ ကိုယ့္ဟာမွမဟုတ္တာ
၅။ ေရႊရည္စိမ္
၆။ အေမးအေျဖMP3 Disc 21


၁။ ပရိတၲ စမၼစကၠပ၀တၲန အနတၲ ဓာရဏ အဘိဏွ
၂။ ကုသိနာရုံ
၃။ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ ကိုယ့္ရြာ ျပန္အလာ
၄။ စြန္႕ရဲမွ နိဗၺာန္ေရာက္မယ္
၅။ ပၪၥ၀ဂၢီငါးဦး
၆။ နက္ဖန္မရွိ
၇။ သူမသိလည္းကိုယ္သိပါတယ္
၈။ ျမင္လွ်က္မျမင္
၉။ တရားအေမးအေျဖ (၂၃-၃-၂၀၀၄)
၁၀။ တရားအေမးအေျဖ (၂၃-၉-၂၀၀၄)


MP3 Disc 22


၁။ ဓမၼသာကစၴာ (၁)
၂။ ဓမၼသာကစၴာ (၂)
၃။ ဓမၼသာကစၴာ (၃)
၄။ ဓမၼသာကစၴာ (၄) ၂၄-၂-၂၀၀၄
၅။ ဆင္းရဲေတြ သက္သာေစတယ္ ၁-၁၀-၂၀၀၃
၆။ မထင္မျမင္ ၁၂-၂-၂၀၀၄
၇။ အျမင္လြယ္၍ အေတြ႕ခက္သည္ ၁၃-၉-၂၀၀၃
၈။ ေတာ္ေလာက္ပါၿပီ ၁၀-၃-၂၀၀၄
၉။ မသိလည္းျပဳ သိလည္းျပဳ
 

 


MP3 Disc 24


၁။ ယုံၾကည္မႈရွိရမည္
၂။ ယဥ္ေက်းလိမ္မၼာ

၃။ ပညာေရး ေလ့က်င့္ေရး
၄။ ၾသ၀ါဒ
၅။ ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး
၆။ လသာ (၂) ဆုံးမၾသ၀ါဒ
၇။ ကေလးတရားစခန္း (ၾသ၀ါဒ)
၈။ မိုက္ရဲရင္မိုက္ၾကည္႕
၉။ ကေလးအထူးတရားပြဲ


MP3 Disc 25


၁။ မိဘနဲ႕ဘဲ ေနေတာ့မယ္
၂။ ေကာင္းတာရွိမွ ေကာင္းေတာ့မွာေပါ႕
၃။ ျပည္႕၀စုံလင္နိဗၺာန္၀င္
၄။ သူမ်ားေပ်ာ္လို႕ မေပ်ာ္ႏိုင္
၅။ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အရႈးၿပိဳင္
၆။ အသုံးက်ၿပီ
၇။ ငိုသံၾကားလို႕ တရားေဟာသည္
၈။ သူမတူ သိသူၿငိမ္းေအး
၉။ ရွိတဲ့ခ်မ္းသာရေအာင္ရွာ
၁၀။ ကံစီမံရာ


MP3 Disc 26


၁။ ဘုရားသိခ်င္ တရားၾကည္႕
၂။ အခက္ေျပရင္ အေနခက္
၃။ တရားက်င့္ရင္
၄။ နံ႕သာျဖင့္ထုံမြန္းေသာေရႊအိုး
၅။ အကာလည္းမပစ္ အႏွစ္လည္းမပါ
၆။ ေရႊအိုးႁမဳွပ္မယ္
၇။ တရားအားထုတ္နည္း
၈။ မျဖစ္ခ်င္ဘဲ ျဖစ္ေနတယ္
၉။ မေၾကာက္မရြံ႕ ေနာက္မတြန္႕
 


MP3 Disc 27


၁။ ေအာက္ေမ့ဖြယ္
၂။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္
၃။ အားကိုးပါရေစ
၄။ တန္ပါေပတယ္
၅။ သူ႕ထက္သာ ေရႊျပည္စုိး
၆။ က်လည္းမေကာက္ ေပ်ာက္လည္းမရွာ
၇။ ငါမေသဘူး
၈။ ေျခာက္မွန္းသိလို႕ မေၾကာက္မိပါ
၉။ တန္ဘိုးသိမွ တန္ဘိုးရွိမယ္
၁၀။ စိတ္ထားေကာင္းေပမဲ့


MP3 Disc 28


၁။ ပ႒ာန္းနဲ႕ ၀ိပႆနာ
၂။ ဘ၀ေနနည္း
၃။ စိတ္ကႏိုင္မွ စိတ္ကိုႏိုင္မယ္
၄။ ရွင္ေနခ်င္ရင္ မေသနဲ႕
၅။ ယူတတ္ရင္ ရပါတယ္
၆။ မိဘဆီဘဲ ျပန္ေတာ့မယ္
၇။ တစ္ရက္ တစ္ည တစ္ခဏ
၈။ မေသပါေစနဲ႕
၉။ ေအာက္ေမ့မိပါတယ္
၁၀။ ေရွ႕ကတင္ႀကိဳ
 


MP3 Disc 29


၁။ ေက်နပ္လြန္းလွပါတယ္
၂။ အမ်ားထဲက အေကာင္းဆုံး
၃။ ေရာက္ခ်င္က်င့္ က်င့္ရင္ေရာက္ပါတယ္
၄။ ေရလို႕မႏိုင္ တိုင္းလို႕မဆုံး
၅။ နိဗၺာန္လမ္းေလး ရွင္းေစခ်င္
၆။ အမွန္ကို ျပန္ေျပာႏိုင္ပါေစ
၇။ လွူၾကည္႕ရင္ သိပါတယ္
၈။ မပယ္မပစ္ အမ်ားခ်စ္
၉။ ေျပာလြယ္ဆိုလြယ္ တရားလြယ္
၁၀။ ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ခ်မ္းသာသည္
 

 

 

MP3 Disc 30


၁။ ကိုယ့္စိတ္နဲ႕ ကိုယ္ကို
၂။ ကိုယ့္သားကေတာ့ ကိုယ့္သားပါပဲ
၃။ ႏုိင္ႏိုင္ရႈံးရႈံး
၄။ အေနာက္ေတြဆုံးတဲ့ ေနာက္ဆုံးတရား
၅။ အစမွတိုင္ အဆုံးႏိုင္
၆။ ေနေစခ်င္သလို ေနလိုက္ပါ
၇။ ေက်းဇူးအသိေပးတိုက္တြန္း
၈။ အပူမကိန္းအလြန္ၿငိမ္း
၉။ ႀကိဳက္စရာေတြကို မႀကိဳက္လို႕ပါ
၁၀။ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရွိပါတယ္


MP3 Disc 31


၁။ ညြတ္ရာယိမ္း၍ တိမ္းေတာ့သည္
၂။ တိမ္းကာေစာင္းလည္း မေျပာင္းပါ
၃။ ေျပာင္းကာလဲက် မထၿပီ
၄။ ထကာရပ္လည္း ကပ္ျပန္ၿပီ (၁)
၅။ ထကာရပ္လည္း ကပ္ျပန္ၿပီ (၂)
၆။ ထကာရပ္လည္း ကပ္ျပန္ၿပီ (၃)
၇။ ထကာရပ္လည္း မကပ္ၿပီ
 

 

 

MP3 Disc 32


၁။ မကပ္စုန္းစုန္းျမဳပ္ျပန္ၿပီ
၂။ မျမဳပ္ေပၚလြင္တင္ျပန္ၿပီ
၃။ မတင္ျမစ္က်ယ္ လူဆယ္ၿပီ
၄။ မဆယ္လူျမတ္ နတ္ဆယ္ၿပီ
၅။ နတ္မဆယ္လည္း ၀ဲစုပ္ၿပီ
၆။ ၀ဲမစုတ္ ပုတ္ေဆြး ေ၀းရၿပီ
 

 

 

 

MP3 Disc 33


၁။ သိမွျဖစ္မယ္ ျဖစ္မွသိမယ္
၂။ သူပါရင္ ဘယ္ခါမွမေၾကာက္
၃။ ကိုယ္သိကိုယ္တတ္ ကိုျမတ္ကိုယ္ယူ
၄။ ကိုယ့္ယာဥ္ကိုယ္စီး ကိုယ့္ခရီးကိုယ္သြား
၅။ လိုတာရွိရင္ ျဖည္႕ေစခ်င္တယ္
၆။ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ သိကၡာထပ္
၇။ ျမင့္သထက္ျမင့္ ျမတ္သထက္ျမတ္

 


MP3 Disc 34


၁။ သူတို႕လိုႀကီးပြားခ်င္လိုက္တာ
၂။ ရွိတာေလးေတာ့ေစခ်င္
၃။ တဆင့္ထက္တဆင့္ျမင့္သထက္ျမင့္ (၁)
၄။ တဆင့္ထက္တဆင့္ျမင့္သထက္ျမင့္ (၂)
၅။ တခုႏိုင္လည္း ကိုင္လိုက္ပါ
၆။ အတြင္းသူေတာ္ေကာင္း
၇။ အတြင္းမိတ္ေကာင္း
၈။ သိသလိုဘဲ က်င့္ေတာ့မယ္
၉။ ေမးပါရေစ
၁၀။ မေနာဟယ သေဘာက်

 

MP3 Disc 35


၁။ သစ္တယ္ဆိုရင္ ျပင္စရာမလိုပါ
၂။ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြရွိပါတယ္
၃။ အဖုံးဖြင့္မွ ျမင္ရမည္
၄။ လြတ္လပ္မွ နိဗၺာန္ေရာက္မည္
၅။ ရႏိုင္ခဲပါေပတယ္
၆။ မပန္မျဖစ္ ပန္မွျဖစ္မယ္ (၁)
၇။ မပန္မျဖစ္ ပန္မွျဖစ္မယ္ (၂)
၈။ အသိမခက္ အလွူခက္
၉။ သားသမီးထက္ပိုခ်စ္ပါတယ္

 

MP3 Disc 36


၁။ အႏၲရာယ္ကင္းဖို႕ တံတားခင္းစို႕
၂။ သူမတူထူးေပမယ့္
၃။ မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္
၄။ ေနႏိုင္ ထိုင္ႏိုင္ စိတ္ခိုင္ခိုင္
၅။ နားလည္ပါၿပီ
၆။ တသက္လုံးေနတတ္ေအာင္
၇။ တႈွဏ ေရာက္က တေခါက္ျပန္ခါ

 

MP3 Disc 37


၁။ နည္းနည္းေတာ့ အသုံးက်တယ္
၂။ လွူလည္းလွူ ယူလည္းယူ
၃။ ေ၀းေ၀းနီးနီး ခရီးမကြာ
၄။ သိုက္သိုက္၀န္း၀န္း ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ
၅။ ပတၲျမားမွန္ရင္
၆။ ေျပာမယုံ
၇။ ကိုယ္အသိဆုံုးပါ
၈။ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္

 

MP3 Disc 38


၁။ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း၊ နင္းနင္းႏွိမ္ႏွိမ္
၂။ ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္သိ
၃။ မလွဴဘဲ မေနႏိုင္
၄။ လိုခ်င္ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုး
၅။ သူ႕ထက္သာ
၆။ ဖုံးထားမွန္းသိရင္ ဖယ္ၾကည္႕လိုက္ေပါ့
၇။ မေနတတ္ေနတတ္

 

MP3 Disc 39


၁။ တရားရွိမရွိ သိပါတယ္
၂။ မရေသးတာ ရႏိုင္ပါတယ္
၃။ လိုအပ္ေနတာ ျဖည္႕ေပးေနပါ
၄။ ဘုန္းႀကီးပါေပတယ္
၅။ ကိုယ္မသိသူမသိ
၆။ ေျပာမေျပာေတာ့ဘူး
၇။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနေတာ့မယ္
၈။ မေပါင္းမျဖစ္ေပါင္းမွျဖစ္မယ္

 


MP3 Disc 40


၁။ အသိရွိေလ ခ်မ္းသာေလ
၂။ အတြင္းသူေတာ္ေကာင္း (အင္းစိန္)
၃။ မယ္ေတာ္ႀကီးစ်ာပန
၄။ ငယ္ရြယ္စဥ္
၅။ တခုေကာင္းေတာ့ ရွိသင့္ပါတယ္ (ေရႊျပည္စိုး)
၆။ တရားရွိမရွိ သိပါတယ္
၇။ ကုန္းေနေရေန ခ်မ္းသာေစ
၈။ ေရတြက္ပိုင္းျခား မဆုံးႏိုင္
၉။ အခက္ဆုံးကို အလြယ္သုံးသည္

 


MP3 Disc 41


၁။ ေဘးကင္းျပည္႕စုံ အသိဂုဏ္
၂။ လူနတ္ဦးခိုက္ပူေဇာ္ထိုက္၏
၃။ ျပည္႔စုံႀကီးပြားျမင့္ျမတ္
၄။ မဂၤလာရွိရွိ ေနၾကရေအာင္
၅။ သူမတူထူး
၆။ ပယ္သင့္တာေတာ့ပယ္မွေပါ့
၇။ ကိုယ့္စိတ္ရွိတာ သိတာပါ
၈။ သူရွိရင္ မေၾကာက္ေတာ့ဘူး
၉။ အခက္ဆုံးကို အလြယ္သုံး (အိမ္ေတာ္ရာ)

 


MP3 Disc 42


၁။ ဗုဒၶလမ္းစဥ္
၂။ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း
၃။ သုံးလြန္းတင္တဲ့ႀကိဳး
၄။ ေတြ႕ျမင္သိ
၅။ ျဗဟၼာလူနတ္ ပူေဇာ္အပ္၏
၆။ ရွိတာေပး မေ၀းေစနဲ႕
၇။ မပူေလာင္မွန္းသိ
၈။ စြဲစြဲလန္းလန္း တမ္းတမ္းတတ

 

MP3 Disc 43


၁။ ကံကလည္းေကာင္း အေၾကာင္းကလည္းလွ
၂။ ခရီးတြင္တြင္ ျမန္ျမန္ႏွင္
၃။ ခဲယဥ္းမွန္းသိရင္ ႀကိဳးစားေပါ့
၄။ ေမြးေန႕ရွိတာသိထားပါ
၅။ ဆရာ့အေမြ
၆။ ၿငိမ္ၿငိမ္ပဲေနေတာ့မယ္
၇။ ငါနဲ႕သူ အတူရွိပါမွ
၈။ သတိအႏၲရယ္ရွိသည္

 


MP3 Disc 44


၁။ ေနာင္တမယူ အပူကင္းသည္
၂။ မဂၤလာေစ်းမွာဘဲ၀ယ္ေတာ့မယ္
၃။ ေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္ ေမာ္မဆုံး
၄။ အခုေတာ့သိပါၿပီ
၅။ အသက္ဆုံးတိုင္ မေမ့ႏိုင္
၆။ ေအးခ်မ္းခ်င္ရင္ ေစာင့္ေရွာက္ေန
၇။ ျပည္႕စုံရင္ ေပ်ာ္ရတယ္
၈။ ရွာလဲမေတြ႕ၾကာလဲ မေမ့ ငါလဲတေန႕
၉။ အျမင္လွတဲ့သူ
 


 

MP3 Disc 45


၂၄-၆-၂၀၀၅ မွ ၂၇-၆-၂၀၀၅ လူရြယ္တရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေသာတရားမ်ား

၁။ သူအရင္လိုမဟုတ္ေတာ့ဘူး ၂၄-၆-၂၀၀၅
၂။ မယုံတစ္၀က္ ယုံတစ္၀က္ ၂၅-၆-၂၀၀၅
၃။ ႏွစ္ဘက္ျမင္ ၂၅-၆-၂၀၀၅
၄။ လူရြယ္တရားအားထုတ္နည္း (၁) ၂၆-၆-၂၀၀၅
၅။ လူရြယ္တရားအားထုတ္နည္း (၂) ၂၆-၆-၂၀၀၅
၆။ မဟုတ္တာကို အဟုတ္ထင္ ၂၆-၆-၂၀၀၅
၇။ အေပးအယူ ၂၇-၆-၂၀၀၅


 

MP3 Disc 46


၂၉-၃-၂၀၀၅ မွ ၁-၄-၂၀၀၅ ထိ၉။၁၀ တကၠသိုလ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းတြင္ေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တစ္ေျပးညီ ၂၉-၃-၂၀၀၅
၂။ ဒီအရြယ္ ၂၉-၃-၂၀၀၅
၃။ စိတ္စည္းကမ္း ၃၀-၃-၂၀၀၅
၄။ ႏွလုံးသား ႏွင့္ဦးေႏွာက္ ၃၀-၃-၂၀၀၅
၅။ ဘာမွမဟုတ္ဘူး ၃၁-၃-၂၀၀၅
၆။ တစ္ေယာက္ထဲႏွစ္စိတ္ ၃၁-၃-၂၀၀၅
၇။ အျပစ္မရွိတဲ့ အားနည္းခ်က္ ၃၁-၃-၂၀၀၅
၈။ လူရြယ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
၉။ ပန္းပုထုတာပါ
  

MP3 Disc 47


၁။ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေလးစားႏွစ္သက္ ၂၆-၃-၂၀၀၅
၂။ ကုသိုလ္ ၂၆-၃-၂၀၀၅
၃။ ေလးစားလို႕ပူေဇာ္ပါသည္ ၂၇-၃-၂၀၀၅
၄။ ၿငိမ္းၿငိ္မ္းေအးေအးေနေတာ့မယ္ ၂၇-၃-၂၀၀၅
၅။ ေမြးေန႕ဆုံလို႕စုံပါသည္ ၂၈-၃-၂၀၀၅
၆။ ဘုရားအလိုငါ့အလို ၂၈-၃-၂၀၀၅
၇။ ယုန္ေထာင္ေၾကာင္ၿငိ ၂၈-၂-၂၀၀၅

 

MP3 Disc 48


၁၆-၂-၂၀၀၅ မွ ၂၅-၂-၂၀၀၅ ထိ ကံျမင့္ေက်ာင္းတိုက္ဓမၼာရုံတြင္ ေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားေတာ္မ်ား
 

၁။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အႏွးအျမန္ ၁၆-၂-၂၀၀၅
၂။ အေႏွးအျမန္ ဆင္ျခင္တိုးပြား ၁၇-၂-၂၀၀၅
၃။ ဆင္ျခင္တိုးပြာ ႀကိဳးစားသိရိွ ၁၈-၂-၂၀၀၅
၄။ ႀကိဳးစားသိရိွ ထိမိပိုင္ပိုင္ ၂၀-၂-၂၀၀၅
၅။ ထိမိပိုင္ပိုင္ မႏိုင္မရႈး ၂၁-၂-၂၀၀၅
၆။ မႏိုင္မရႈး အဆုံးမရွိ ၂၂-၂-၂၀၀၅
၇။ အဆုံးမရွိ မသိမျမင္ ၂၃-၂-၂၀၀၅
၈။ မသိမျမင္ မထင္မၿမဲ ၂၄-၂-၂၀၀၅
၉။ မထင္မၿမဲ ျမင္အၿမဲ ဆင္းရဲလြတ္ရာ၀င္ ၂၅-၂-၂၀၀၅MP3 Disc 49


၁။ အရွိအမွန္ အသိဥာဏ္ ၁၃-၄-၂၀၀၅
၂။ အသိေပးတိုက္တြန္း ၁၃-၄-၂၀၀၅
၃။ စိတ္ကိုခ်ဳပ္တည္း အလုပ္ၿပီး ၁၄-၄-၂၀၀၅
၄။ ၾကည္႕လို႕မျမင္ ျမင္လို႕မသိ ၁၄-၄-၂၀၀၅
၅။ ငိုခ်င္လွ်က္ လက္တို႕ ၁၄-၄-၂၀၀၅
၆။ အခုသိၿပီ ၁၅-၄-၂၀၀၅
၇။ နီးသေလာက္ေ၀း ၁၅-၄-၂၀၀၅
၈။ ခုျဖစ္ ခုသိ ခုျမင္ ခုၿငိမ္း ၁၆-၄-၂၀၀၅
၉။ အကာအႏွစ္ ေသခ်ာစစ္ ၁၆-၄-၂၀၀၅
၁၀။ လွဴတတ္ရင္ ျမတ္ပါတယ္ ၁၅-၄-၀၀၅
၁၁။ အသိေပး ၁၇-၄-၂၀၀၅
 MP3 Disc 50


၁။ သူခ်စ္ေအာင္ေန ၂၃-၄-၂၀၀၅
၂။ ဆရာတူတပည္႕ တပည္႕တူဆရာ ၂၃-၄-၂၀၀၅
၃။ သူမ်ားမုန္းေအာင္ မေနနဲ႕ ၂၄-၄-၂၀၀၅
၄။ မိသားစုေတြပါ ၂၆-၂-၂၀၀၅
၅။ မုန္းစရာေကာင္းလိုက္တာ ၂၈-၂-၂၀၀၅
၆။ မ်က္ႏွာျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ ၂၈-၂-၂၀၀၅
၇။ မခ်စ္ရင္လည္း ေနပါေစ ၃၈၅၀၆
၈။ အတူေနလို႕ ခ်စ္ၾကတယ္ ၃၈၅၃၆
၉။ ရိုးရိုးက်င့္ ျမင့္ျမင့္ႀကံ မွန္ေအာင္ေန ၃၈၆၂၈
၁၀။ ၾကည္ညိဳလို႕ပါ ၁၂-၃-၂၀၀၅
၁၁။ တို႕အမ်ိဳး တို႕အႏြယ္ ၂၀-၃-၂၀၀၅
၁၂။ က်င့္စရာက်င့္ သိစရာသိ ၂၅-၃-၂၀၀၅
 

 


MP3 Disc 51


၁။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၁)
၂။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၂)
၃။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၃)
၄။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၄)
၅။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၅)
၆။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၆)
 ၇။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း (၇)
၈။ လမ္းမၿမင္ကမ္းမၿမင္
၉။ တရားဆိုတာရိွပါတယ္
 

 

 


MP3 Disc 52


၁။ အရႈပ္ေလးရယ္တဲ.ရႈင္းေစလို
၂။ အကိ်ဳးဆိုခ်စ္ အၿပစ္ဆိုမုန္း
၃။ တိုးတိုးတိတ္တိ္ သိပ္သိပ္သည္းသည္း
၄။ အရင္းအႏီွးရိွမွခ်မ္းသာမယ္
၅။ မတူလို.တြဲ တြဲလို.မတူ
၆။ သိသူေတြကေက်ာ္သြားတယ္
၇။ ၿမိဳင္သထက္ၿမိဳင္
၈။ ဘယ္ေတာ.မွမေမ.နဲ.
၉။ ကိုယ္ခ်င္းစာ နာတတ္ပါသည္
 

 


MP3 Disc 53


၁။ လိမၼာယဥ္ေက်း
၂။ မပ်င္းနဲ.
၃။ စခန္းသိမ္း တရားေတာ္
 

 


MP3 Disc 54


၁။ ေကာင္းတာယူ မေကာင္းတာမယူနဲ.
၂။ အခ်ိန္နဲ.အခ်ိန္
၃။ ေရေလးေဆာင္ထားပါ
၄။ အရံႈးေပးအႏိုင္ယူ
၅။ အခ်ိန္နဲ.အခ်ိန္
၆။ မေကာင္းတာလုပ္ရင္
၇။ စတိုင္ရိွမွ
၈။ ခြင္.လႊတ္ၿကပါ


MP3 Disc 55


၁၁-၃-၂၀၀၅ မွ ၁၃-၃-၂၀၀၅ ထိ ၃ရက္ ခန္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ စိတ္ႀကိဳက္ အားထုတ္နည္း
၂။ အရင္းအႏွီး မရႈံးဘူး
၃။ အၿမဲမျပတ္
၄။ အရသာရွိလိုက္တာ
၅။ နားလည္ရင္ အတူတူပါဘဲ
၆။ သူလည္းလွဴ ကိုယ္လည္းလွဴ ၁၃-၃-၂၀၀၅
၇။ သူ႕သီလ ကိုယ့္သီလ ၁၃-၃-၂၀၀၅
၈။ လူမသိ သူမသိ ၁၃-၃-၂၀၀၅
၉။ သူမရွိ ကိုယ္မရွိ ၁၃-၃-၂၀၀၅
 

 

 


MP3 Disc 56


၂၀-၇-၂၀၀၅ မွ ၁၃-၈-၂၀၀၅ ထိ

ေဇာတနာရာမစာသင္တိုက္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား (အလုံ-၁)
 


၁။ မယူေပး ေအးရေလၿပီ
၂။ မပူေအး ေ၀းရေလၿပီ
၃။ မတူေရြးေျပးရေလၿပီ ၂၈-၇-၂၀၀၅
၄။ ေမ့ေမ့မူးမူး ရူးရူးေမ့ေမ့ ၂၉-၇-၂၀၀၅
၅။ ပိုပိုလိုလို လိုလိုပိုပို
၆။ ဆုေတာင္းတမ္းတ တမ္းတဆုေတာင္း
၇။ သူ႕ၾကည္႕ကိုယ့္ၾကည္႕ ေသခ်ာသိ
၈။ သူ႕သိကိုယ့္သိ အေျဖရွိ ၁၃-၈-၂၀၀၅

 

************* dhamma talks uploaded and published on 13 Sept 2010 ****

MP-3 23


၁။ တဆင့္ထက္တဆင့္ ၿမင့္သထက္ၿမင့္
၂။ တခုေကာင္းေတာ့ ရိွပါတယ္
၃။ ကိုယ္ယူတာ ကိုယ္ရတယ္
၄။ လွဴလည္းလွဴ ယူလည္းယူ
၅။ အၿမတ္ဆံုးဘဲယူေတာ့မယ္ (၁)

၅။ အၿမတ္ဆံုးဘဲယူေတာ့မယ္ (၂)
၆။ တြန္းပို႕လို႕ၿဖင္႕ေဝးရၿပီ
၇။ က်န္ရစ္သူ
၈။ ရွာရွာေဖြေဖြ ေဖြေဖြရွာရွာ
၉။ လိုရာသံုးဖို႕ႀကိဳကာစုစို႔
၁၀။ ေမြးေန႕ကုသိုလ္ရွင္
 


MP-3 Disc 53


(၇-၄-၂၀၀၅) မွ (၁၀-၄-၂၀၀၅)ထိ

(၃/၄/၅တန္း) ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ေဟာၾကားအပ္ေသာတရားေတာ္မ်ား


၁။ လိမၼာယဥ္ေက်း
၂။ မပ်င္းနဲ႕
၃။ စခန္းသိမ္း တရားေတာ္
၄။ စကားခ်ိဳေတာ႕ခ်စ္တာေပါ႕ (အရွင္ဆႏၵာဓိက ေဟာၾကားသည္)
၅။ မိဘေက်းဇူးၿမင္႕မိုရ္ဦး (အရွင္ဆႏၵာဓိက ေဟာၾကားသည္)
 

 


MP-3 Disc 56
(၂၀-၇-၂၀၀၅) မွ (၁၃-၈-၂၀၀၅) ထိ

ေဇာတနာရာမစာသင္တိုက္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား (အလံု-၁)


၁။ ၄-၈-၂၀၀၅ ပိုပိုလိုလို လိုလိုပိုပို
၂။ ၅-၈-၂၀၀၅ ဆုေတာင္းတမ္းတ တမ္းတဆုေတာင္း
၃။ ၂၀-၇-၂၀၀၅ မယူေပး ေအးရေလၿပီ
၄။ ၂၁-၇-၂၀၀၅ မပူေအး ေဝးရေလၿပီ
၅။ ၂၈-၇-၂၀၀၅ မတူေရြး ေၿပးရေလၿပီ
၆။ ၂၉-၇-၂၀၀၅ ေမ႔ေမ႔ မူးမူး ရူးရူးေမ႔ေမ႔
၇။ ၁၂-၈-၂၀၀၅ သူၾကည္႕ကိုယ္ၾကည္႕ ေသခ်ာသိ
၈။ ၁၃-၈-၂၀၀၅ သူသိကိုယ္သိ အေၿဖရိွ

 


MP3 Disc 57
(၂၀-၈-၂၀၀၅) မွ (၃-၁၀-၂၀၀၅)ထိ

ေဇာတနာရာမစာသင္တိုက္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ၂-၉-၂၀၀၅ မွန္တာလုပ္ ဟုတ္တာေၿပာ
၂။ ၃-၉-၂၀၀၅ အေသခ်ာေတာ႔ေသခ်ာၿပီ
၃။၂၀-၈-၂၀၀၅ ရိုးရိုးက်င္႔ ၿမင္႕ၿမင္႕ႀကံ
၄။ ၂၇-၈-၂၀၀၅ ၿမင္႔ၿမင္႔ႀကံ မွန္တာလုပ္
၅။ ၁၇-၉-၂၀၀၅ အေနခ်ာေတာ႔ေသခ်ာၿပီ
၆။ ၁၈-၉-၂၀၀၅ အေၿဖရွာေတာ႔ေသခ်ာၿပီ
၇။ ၂၅-၉-၂၀၀၅ ၿဖစ္ခ်င္တာေတြမၿဖစ္ခ်င္ေတာ႔ဘူး
၈။ ၂၆-၉-၂၀၀၅ မၿဖစ္ခ်င္တာေတြၿဖစ္ခ်င္တယ္
၉။ ၃-၁၀-၂၀၀၅ မၿမဳပ္ခ်င္မေၿမာခ်င္ေတာ႔ဘူး
၁၀။ ၉-၁၀-၂၀၀၅ ေနတတ္ပါတယ္ ထိုင္တတ္ပါတယ္
၁၁။ ၁၇-၁၀-၂၀၀၅ ဆုေတာင္းတိုင္းသာၿပည္႕ေစခ်င္

MP3 Disc 58
(၁၉-၁၁-၂၀၀၅) မွ (၁-၁၂-၂၀၀၅) ထိ

ကံၿမင္႕ေက်ာင္းတိုက္တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 


၁။ ၁၉-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၁)
၂။ ၂၀-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၂)
၃။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၃)
၄။ ၂၄-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၄)
၅။ ၂၆-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၅)
၆။ ၂၇-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၆)
၇။ ၂၈-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၇)
၈။ ၂၉-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၈)
၉။ ၃၀-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၉)
၁၀။ ၁-၁၂-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၁၀)
 


MP3 Disc 59


(၇-၁၀-၂၀၀၅) မွ (၉-၁၀-၂၀၀၅) ထိ

ဝါတြင္းတရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား (ေမွာ္ဘီ)


၁။ ၇-၁၀-၂၀၀၅ သေဘာေပါက္ပါတယ္
၂။ ၇-၁၀-၂၀၀၅ လြန္သြားၿပီ
၃။ ၈-၁၀-၂၀၀၅ စဥ္းစဥ္းစားစားလုပ္ပါ
၄။ ၈-၁၀-၂၀၀၅ ေလွနံဓားထစ္
၅။ ၉-၁၀-၂၀၀၅ သိသလိုလဲမသိဘူး
၆။ ၉-၁၀-၂၀၀၅ ေကာင္းတယ္ထင္လို႕ပါ
၇။ ၉-၁၀-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
၈။ ၈-၁၀-၂၀၀၅ မေနတတ္ေသးလို႕ပါ
၉။ ၉-၁၀-၂၀၀၅ ေမွာင္ေမွာင္သာမဲပါလို႕
 


MP3 Disc 60


၁။ အခြင္႕အေရးေဝးေဝးေရွာင္
၂။ အရင္းအႏီွး
၃။ ခ်မ္းသာေအာင္
၄။ အၿမတ္ဆံုးမို႕အသာဆံုး
၅။ အရလည္းေတာ္ အေတာ္လည္းရ (၁)
၆။ အရလည္းေတာ္ အေတာ္လည္းရ (၂)
၇။ အလွဴလည္းၿပစ္ အႏွစ္လည္းပါ
၈။ ပန္သာပန္ ဟန္ပါဘူး
၉။ ဆရာရိွမွ အားလံုးသိ
 


MP3 Disc 61


၁။ ပရိတ္ဓမၼစၾကာပဠာန္း (၁)
၂။ ပရိတ္ဓမၼစၾကာပဠာန္း (၂)
၃။ ဓမၼာရံုဖြင့္ ပါၿပီ (၁)
၄။ ဓမၼာရံုဖြင့္ပါၿပီ (၂)
၅။ အလုပ္လုပ္ၿပီး ေအးေအးေနမယ္ (၁)
၆။ အလုပ္လုပ္ၿပီး ေအးေအးေနမယ္ (၂)
၇။ ခဲယဥ္းေပမဲ့ လြယ္ပါတယ္
၈။ လူထဲမွာတမူကြဲပါသည္
၉။ မယံုမရိွ ႀကံဳမွသိ
၁၀။ ေပးတတ ္ယူတတ္ အေမၿမတ္
၁၁။ မိသားစုေတြပါ
၁၂။ ကိုယ္မလဲဘို႔ သူဆြဲပါသည္
 


MP3 Disc 62


၁။ ခ်မ္းသာေစခ်င္လိုက္တာ(၁)
၂။ ခ်မ္းသာေစခ်င္လိုက္တာ(၂)
၃။ သာလြန္ၿမင္႔ၿမတ္
၄။ နည္းနည္းမ်ားမ်ား မ်ားမ်ားနည္းနည္း
၅။ သားသမီးထက္ပိုခ်စ္ပါသည္
၆။ လိုလား ေတာင္းတ ၿမတ္ႏိုး
၇။ ၿမတ္ဆရာ (၁)
၈။ ၿမတ္ဆရာ (၂)
၉။ သူ႕ထက္သာခ်င္တယ္
၁၀။ ရွင္ၿပဳပြဲ
 


MP3 Disc 63


၁။ ၁၇-၁၂-၂၀၀၂ အေမ႔အၿပံဳး
၂။ ၂-၃-၂၀၀၄ အေမ႔စကား
၃။ ၃၀-၁၀-၁၉၉၉ အသံတိတ္ႏွင္႔ က်ိတ္ငိုသည္
၄။ ၁၂-၁၁-၂၀၀၃ သမီးအတြက္အေမ
၅။ ၁၂-၈-၂၀၀၄ မိဘနဲ႕ဘဲ ေနေတာ႔မယ္
၆။ ၂၆-၂-၂၀၀၅ မိသားစုေတြပါ
၇။ ၃၁-၁-၂၀၀၅ ေပးတတ္ ယူတတ္ အေမၿမတ္
၈။ ဆူလို႕ ဆိုးတာလား ဆိုးလို႕ ဆူတာလား
၉။ ၁-၅-၂၀၀၁ ရပိုင္ခြင္႔ကိုသိေစခ်င္
 


MP3 Disc 64


(၂၃-၁၂-၂၀၀၅)မွ(၂၆-၁၂-၂၀၀၅)ထိ

(၉/၁၀/တကၠသိုလ္) ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ ေဟာၾကားအပ္ေသာတရားေတာ္


၁။ ၂၃-၁၂-၂၀၀၅ မၿမင္မိလို႕ပါ
၂။ ၂၃-၁၂-၂၀၀၅ မသိမိလို႕ပါ
၃။ ၂၄-၁၂-၂၀၀၅ မေတြးမိလို႕ပါ
၄။ ၂၄-၁၂-၂၀၀၅ သီတဂူပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္
၅။ ၂၄-၁၂-၂၀၀၅ မခ်စ္မိလို႕ပါ
၆။ ၂၅-၁၂-၂၀၀၅ မစြဲမိလို႕ပါ
၇။ ၂၅-၁၂-၂၀၀၅ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းအရည္အခ်င္း
၈။ ၂၆-၁၂-၂၀၀၅ ကေလးမွ တကယ္႔ကေလး
 


MP3 Disc 65
(၂၇-၁၂-၂၀၀၅) မွ (၃၀-၁၂-၂၀၀၅) ထိ

(၆/၇/၈) တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ေဟာၾကားအပ္ ေသာတရားေတာ္္


၁။ ၂၇-၁၂-၂၀၀၅ ေရႊတံခါးႀကီးဖြင္႔ပါဦး
၂။ ၂၇-၁၂-၂၀၀၅ နတ္ပဲၿဖစ္ခ်င္တယ္
၃။ ၂၈-၁၂-၂၀၀၅ ေက်နပ္ပါတယ္
၄။ ၂၈-၁၂-၂၀၀၅ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ သိပါတယ္
၅။ ၂၉-၁၂-၂၀၀၅ သူတို႔လိုဘဲ ၿဖစ္ခ်င္တယ္
၆။ ၂၉-၁၂-၂၀၀၅ စာမက်က္ခ်င္ေတာ႔ဘူး
၇။ ၃၀-၁၂-၂၀၀၅ နားလည္ေပးပါ

 


MP3 Disc 66


၁။ ၂၁-၁-၂၀၀၅ တစ္ေယာက္ထဲေန ႏွစ္စိတ္လဲထား
၂။ ၃၀-၁-၂၀၀၅ ေပးတတ္ ယူတတ္ အေမၿမတ္
၃။ ၇-၂-၂၀၀၅ ၿငိမ္းၿငိမ္းေအးေအး ေနေတာ႔မယ္
၄။ ၈-၂-၂၀၀၅ မယံုပါဘူး
၅။ ၁၀-၂-၂၀၀၅ မ်က္ႏွာခ်င္းဆံု ႀကံဳမိပါသည္
၆။ ၂၀-၂-၂၀၀၅ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္
၇။ ၂၀-၂-၂၀၀၅ ခ်ီးမႊန္းေပမဲ႔ သေဘာမက်ပါ
၈။ ၂၀-၂-၂၀၀၅ ေတာင္းေတာင္း တတ
၉။ ၂၂-၂-၂၀၀၅ ဆရာတပည္႕
၁၀။ ၂၆-၂-၂၀၀၅ မယံုမရိွ ႀကံဳမွသိ

 


MP3 Disc 67


(၁-၁-၂၀၀၆)မွ(၄-၁-၂၀၀၆)ထိ

(၃/၄/၅)တန္း ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ေဟာၾကားအပ္ ေသာတရားေတာ္္


၁။ ၁-၁-၂၀၀၆ ပထမတရားပြဲ
၂။ ၁-၁-၂၀၀၆ ဒုတိယတရားပြဲ
၃။ ၂-၁-၂၀၀၆ တတိယတရားပြဲ
၄။ ၂-၁-၂၀၀၆ စတုတၳတရားပြဲ
၅။ ၃-၁-၂၀၀၆ ပဥၥမတရားပြဲ
၆။ ၄-၁-၂၀၀၆ ေနာက္ဆံုးတရားပြဲ

 


MP3 Disc 68
(၂၆-၂-၂၀၀၆)မွ(၁-၃-၂၀၀၆)ထိ

ေမွာ္ဘီတရားစခန္းတြင္္ေဟာၾကားအပ္ ေသာတရားေတာ္္


၁။ စိတ္ပ်ိဳကိုယ္ႏု
၂။ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါ
၃။ ငါမအိုေသးဘူး
၄။ စိတ္ညစ္ မခံေတာ႔ဘူး
၅။ စိတ္ၿမန္လက္ၿမန္
၆။ စိတ္ေအးလက္ေအး
၇။ စိတ္ေထာင္းေတာ႔ ကိုယ္ေၾက
၈။ စိတ္သာရွင္ေစာ ဘုရားေဟာ
၉။ တန္ဘိုးရိွတဲ႔ ဘဝ
 


MP3 Disc 69


၁။ ၁၄-၄-၂၀၀၆ ရိွသတိႏွင္႔ ၿဖစ္သတိ
၂။ ၁၄-၄-၂၀၀၆ သူတို႔ရိွရင္ ႀကီးပြားတယ္
၃။ ၁၅-၄-၂၀၀၆ တည္သမာဓိ ၾကည္သမာဓိ
၄။ ၁၅-၄-၂၀၀၆ ေထာက္ပံံ့အားေပး ဝီရိယ
၅။ ၁၅-၄-၂၀၀၆ ၿငိမ္းေအးပါေပစြ တကား
၆။ ၁၆-၄-၂၀၀၆ လင္းတဲ႔ဥာဏ္ ရွင္းတဲ႔ဥာဏ္
၇။ ၁၇-၄-၂၀၀၆ သတိေပးတိုက္တြန္း
 


MP3 Disc 70


(၁၀) ႀကိမ္ေၿမာက္ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း

(၆/၇/၈)တန္းတြင္္ ေဟာၾကားအပ္ ေသာတရားေတာ္္

 


၁။ ၅-၄-၂၀၀၆ နားလည္ေအာင္သာ ေၿပာေပးပါ
၂။ ၆-၄-၂၀၀၆ တရားရွိရင္ ခ်မ္းသာတယ္
၃။ ၆-၄-၂၀၀၆ တရားရိွရင္ တန္ခိုးရိွတယ္

၄။ ၇-၄-၂၀၀၆ ေကာင္းတာလုပ္တာ လြယ္ပါတယ္
၅။ ၇-၄-၂၀၀၆ ဘုရားဖူးမယ္
၆။ ၈-၄-၂၀၀၆ ၿပန္မလာကြ်န္း

 


MP3 Disc 71


၉-၇-၂၀၀၆ မွ ၁၇-၈-၂၀၀၆ ထိ

အလံုေဇာတနာရာမစာသင္တိုက္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဝါတြင္းတရားေတာ္မ်ား


၁။ ၉-၇-၂၀၀၆ အားကိုးမိလို႕
၂။ ၁၀-၇-၂၀၀၆ ေၾကာက္ရြံ.မိလို႕ပါ
၃။ ၁၇-၇-၂၀၀၆ ထပ္ထပ္ထဲ႔မိလို႕ပါ
၄။ ၁၈-၇-၂၀၀၆ ဝင္ရွာမိလို႕ပါ
၅။ ၁-၈-၂၀၀၆ တြန္႔တိုမိလို႕ပါ
၆။ ၂-၈-၂၀၀၆ မၾကည္႕မိလို႕ပါ
၇။ ၈-၈-၂၀၀၆ ၿဖစ္ေစမိလို႕ပါ
၈။ ၁၆-၈-၂၀၀၆ ၿမင္ေနမိလို႕ပါ
၉။ ၁၇-၈-၂၀၀၆ မခြဲမိလို႕ပါ
 


MP3 Disc 72
(၂၂-၈-၀၆) မွ (၆-၁၀-၂၀၀၆) ထိ

အလံုေဇာတနာရာမ စာသင္တိုက္တြင္ ေဟာၾကား ေတာ္မူေသာ
ဝါတြင္းတရားေတာ္မ်ား


၁။ ၂၂-၈-၂၀၀၆ လမ္းမွားမိလို႕ပါ
၂။ ၂၃-၈-၂၀၀၆ လြတ္ေနမိလို႕ပါ
၃။ ၆-၈-၂၀၀၆ နားမေထာင္မိလို႕ပါ
၄။ ၇-၉-၂၀၀၆ မၿငိမ္းမိလို႕ပါ
၅။ ၁၄-၉-၂၀၀၆ မယံုမိလို႕ပါ
၆။ ၁၅-၉-၂၀၀၆ မွားေပါင္းမိလို႕ပါ
၇။ ၂၁-၉-၂၀၀၆ ေမ႔ေနမိလို႕ပါ
၈။ ၂၂-၉-၂၀၀၆ ၿပည္႕စံုမိလို႕ပါ
၉။ ၂၉-၉-၂၀၀၆ ေရွ႕ကမသြားမိလို႕ပါ
၁၀။ ၃၀-၉-၂၀၀၆ ေရာေႏွာမိလို႕ပါ
၁၁။ ၆-၁၀-၂၀၀၆ မေနတတ္မိလို႕ပါ

 


MP3 Disc 73


၁။ ၁၅-၁-၂၀၀၆ နက္ၿဖန္ဆိုတာမနီး
၂။ ၃၀-၁-၂၀၀၆ ဂုဏ္ပကာသန-၁
၃။ ၃၀-၁-၂၀၀၆ ဂုဏ္ပကာသန-၂
၄။ ၆-၂-၂၀၀၆ အေရွ႕နဲ႕အေနာက္
၅။ ၃-၃-၂၀၀၆ ေပါင္းၾကည္႕မွသိတယ္
၆။ ၄-၃-၂၀၀၆ ဒုကၡၿပတ္သိမ္းတစ္ဇာတ္ၿငိမ္း
၇။ ၁၀-၃-၂၀၀၆ ဖြား-ပြင္႔-စံ
 


MP3 Disc 74


၂-၃-၂၀၀၇ မွ ၄-၃-၂၀၀၇ အထိတရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကား ေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား


၁။ ၃-၃-၂၀၀၇ ၿဖစ္ခ်င္ရာၿဖစ္
၂။ ၃-၃-၂၀၀၇ သြားခ်င္ရာသြား
၃။ ၃-၃-၂၀၀၇ လာခ်င္ရာလာ
၄။ ၃-၃-၂၀၀၇ ယံုခ်င္ရာယံု
၅။ ၄-၃-၂၀၀၇ စြဲခ်င္ရာစြဲ
၆။ ၄-၃-၂၀၀၇ ပတ္လိုကပတ္ ရပ္လိုကရပ္ ၿဖတ္လိုကၿဖတ္
၇။ ၄-၃-၂၀၀၇ သိခ်င္ရာသိ
 


MP3 Disc 75


၁။ ၁၄-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၁
၂။ ၁၅-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၂
၃။ ၁၆-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၃
၄။ ၁၇-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၄
၅။ ၁၈-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၅
၆။ ၁၉-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၆
၇။ ၂၀-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၇
၈။ ၂၁-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၈
၉။ ၂၂-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၉
၁၀။ ၂၃-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၁၀
 

 


MP3 Disc 76

 


၁။ ၃-၂-၂၀၀၆ အားကိုးပါရေစ (ဥယ်ာဥ္ရပ္ကြက္)
၂။ ၃-၈-၂၀၀၆ ဒီဘဝဒီမွ်သာ (ကြမ္းၿခံကုန္း)
၃။ ၁၇-၃-၂၀၀၆ တရားက်င္႔တဲ႔ခ်မ္းသာ (ဆုထူးပန္)
၄။ ၂၁-၃-၂၀၀၆ သိလို႔ခ်စ္တာပါ (မဂၤလာေစ်း)
၅။ ၂၆-၃-၂၀၀၆ သူအရင္လိုမဟုတ္ေတာ႔ဘူး (တြံေတး)
၆။ ၁၂-၄-၂၀၀၆ သစ္ပင္ရိပ္မွာေရခ်ိဳးမယ္ (မဟာသႏိ ၱသုခ)
၇။ ၁၃-၄-၂၀၀၆ ပင္ပန္းရက်ိဳးနပ္ပါေစ (ေမွာ္ဘီ)
၈။ ၁၇-၄-၂၀၀၆ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္း (SSC)
၉။ ၁၇-၄-၂၀၀၆ သူတို႕ရိွရင္ႀကီးပြားတယ္ (၉၃-လမ္း)
၁၀။ ၂၂-၄-၂၀၀၆ တဆင္႔ထက္တဆင္႔ၿမင္႔သထက္ၿမင္႔ (ၿမင္းၿခံ)

 


MP3 Disc 77


၁၂-၄-၂၀၀၇ မွ ၁၇-၄-၂၀၀၇ ထိ

၂၀၀၇ သၾကၤန္တရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကား ေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား


၁။ ၁၂-၄-၂၀၀၇ သုခ
၂။ ၁၃-၄-၂၀၀၇ ဗုဒၶါႏုႆတိ ပြားမ်ားၿခင္း
၃။ ၁၃-၄-၂၀၀၇ ဒုကၡ
၄။ ၁၃-၄-၂၀၀၇ သဒၵါတရား
၅။ ၁၄-၄-၂၀၀၇ ဗုဒၶံႏုႆတိ ကမၼဌာန္း
၆။ ၁၄-၄-၂၀၀၇ ေမတၱာ
၇။ ၁၄-၄-၂၀၀၇ အတၱ
၈။ ၁၅-၄-၂၀၀၇ အာနာပါနရႈပြါးနည္းMP3 Disc 78


၁၂-၄-၂၀၀၇ မွ ၁၇-၄-၂၀၀၇ ထိ

၂၀၀၇ သၾကၤန္တရားစခန္း တြင္ ေဟာၾကား ေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား
 


၉။ ၁၅-၄-၂၀၀၇ စိတ္
၁၀။ ၁၅-၄-၂၀၀၇ နိစၥ
၁၁။ ၁၆-၄-၂၀၀၇ ဝိပႆနာရႈပြားနည္း
၁၂။ ၁၆-၄-၂၀၀၇ တဏွာ
၁၃။၁၆-၄-၂၀၀၇ အရႈပ္ေတြငါလုပ္ေန
၁၄။၁၆-၄-၂၀၀၇ အာသေဝါ
၁၅။၁၇-၄-၂၀၀၇ မဂၢင္ရွစ္ပါး

 

 

 

ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ
အဘိဓမၼာတရားေတာ္(၂၁၈)ပုဒ္

ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာအလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား(၁၂၃)

၁-၇
ပထမအၾကိမ္ (၃) ရက္တရားစခန္း(ေမွာ္ဘီ တရားစခန္း)

၈-၁၇
ပ႒ာန္းၿမတ္ေဒသနာေတာ္(ကံၿမင္႕ေက်ာင္းတိုက္)

၁၈-၄၂
၀ိပႆနာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၄၃-၇၄
ဓမၼစၾကာ တရားေတာ္မ်ား(အလံု)

၇၅-၈၈
ေရတာရွည္၊ ၿမိဳ႕လွၿမိဳ႕(၇)ရက္ တရားစခန္း

၈၉-၁၀၈
မဟာသတိပ႒ာန္ တရားေတာ္

၁၀၉-၁၂၃
လားရွိဳးၿမိဳ႕၊ (၁၀)ရက္တရားစခန္း


ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ
ဓမၼစၾကၤာ တရားေတာ္


ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ
မဟာသတိပ႒ာနသုတ္
(၉၂)ပုဒ္