အရွင္ၾသဘာသ(ေျဖဆည္ရာဆရာေတာ္)

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

 

 

 

Kyaikhto Sayadaw Ashin Nandorbathabhivamsa

 

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္အဂၢမဟာပ႑ိတ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဥပနိသယခံ

မိုးကုတ္ဓမၼကထိက မူလဓမၼာစရိယ

ေျဖဆည္ရာဆရာေတာ္

 

အရွင္ၾသဘာသ

 

ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 

 

 

 

**********************************

 

Dhamma Talk Video

 

 အမွတ္စဥ္(၁)

 

၁။ ၾသဝါဒ တရားေတာ္ (၂၅-၆-၂၀၁၁) ည

၂။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း (၂၆-၆-၂၀၁၁) နံနက္

၃။ လမ္းခြဲရွာ တရားေတာ္ (၂၆-၆-၂၀၁၁) ည

၄။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း (၂၇-၆-၂၀၁၁) နံနက္

၅။ လူမိုက္ဇတ္သိမ္း (၂၇-၆-၂၀၁၁) ည

၆။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း (၂၈-၆-၂၀၁၁) နံနက္

၇။ ခ်မ္းသာေလးမ်ိဳး (၂၈-၆-၂၀၁၁) ည

 

 

 

အမွတ္စဥ္(၂)

 

၁။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း (၂၉-၆-၂၀၁၁) နံနက္

၂။ ရုပ္ကိုပိုင္းျခားေသာဥာဏ္ (၂၉-၆-၂၀၁၁) ည

၃။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း (၃၀-၆-၂၀၁၁) နံနက္

၄။ နာမ္ကိုပိုင္းးျခားေသာဥာဏ္ (၂၀-၆-၂၀၁၁) ည

၅။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း (၁-၇-၂၀၁၁) နံနက္

၆။ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ရျခင္းအက်ိဳး (၁-၇-၂၀၁၁) ည

၇။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း (၂-၇-၂၀၁၁) နံနက္

၈။ မွာတမ္းေျခြ (၂-၇-၂၀၁၁) ည

 

 

အမွတ္စဥ္(၃)

 

၁။ ဒါနျပဳပုံနည္းမ်ိဳးစုံ တရားေတာ္

၂။ ဒါနျပဳတာကိုယ့္အတြက္ပါ

၃။ သရဏဂုံအက်ိဳးတရားေတာ္

၄။ "မဂၤလာ" တရားေတာ္

၅။ အေျခခံက်င့္စဥ္ တရားေတာ္